Vì sao màn hình OLED lại quan trọng với VR?

   

Google nói rằng một trong những yêu cầu để được chứng nhận tương thích Daydream VR đó là điện thoại cần phải có màn hình OLED. Điều này đặt ra một câu hỏi: tại sao lại cần OLED thì mới dùng được VR? Màn hình LCD có những hạn chế gì mà Google không muốn sử dụng cho nền tảng thực tế ảo của mình?