5. Cách Lưu Và Xuất Thông Tin Khách Hàng Trên Fanpage Với Harapage

   

Harapage giúp bạn lưu thông tin khách hàng inbox/comment trên fanpage thật dễ dàng từ đó có thể truy xuất các đơn hàng khách hàng đã đặt trên fanpage hoặc xuất thông tin khách hàng để lưu trữ về máy một cách dễ dàng.
Dùng thử 15 ngày miễn phí công cụ quản lý Fanpage tại đây:
https://www.haravan.com/harapage/?hchan=hrp_youtube