Bizweb huong dan tao va gui chien dich email

   

Bizweb (http://www.bizweb.vn) giải pháp thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả, nhiều hình thức quảng bá trên Internet miễn phí hỗ trợ KH. video hướng dẫn quý khách hàng và các bạn có thể sử dụng hệ thống gửi email marketing chuyên nghiệp của Bizweb, cách tạo và gửi một chiến dịch email, tạo quản lý và thống kê chiến dịch email