Bizweb hướng dẫn thêm mới danh mục sản phẩm

   

Bizweb (http://www.bizweb.vn) cung cấp giải pháp bán hàng online số 1 Việt Nam – Nhận giải Sao Khuê năm 2012. Video này sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn các bước để thêm mới danh mục cho sản phẩm