Có nên theo đuổi đam mê

   

Để thành công cần xác định cho mình 4 yếu tố:
1. Đam mê
2. Sở trường
3. Sứ mệnh
4. Nhu cầu xã hội.
Theo bạn, trong 4 yếu tố này thì yếu tố nào là ít cần thiết nhất để thành công?
Hãy xem video sau để có câu trả lời cho chính mình nhé !