[CyberSoft.edu.vn] – Dự án 1 – Chuyên gia Front End

   

* Dự án ‘Cá Biệt’ của một sinh viên cũng ‘Cá biệt’
Bạn đang là sinh viên năm cuối ĐH Y Dược HCM.
Bạn đang học khóa Front End chuyên nghiệp, vì mê CNTT nên bạn đầu tư từ Front End, khóa bạn học tiếp là Tư Duy Thuật toán khai trương thứ 4 đến. Mục tiêu của bạn là một Full Stack!
Bạn nào muốn chinh phục như bạn í, inbox ad nhé 😉