eCommerce Sharing Day lần 2: Ứng dụng binh pháp tôn tử trong cạnh tranh

   

Lê Thiết Bảo- Giám đốc Deca.vn đã mang đến Ecommerce Sharing Day lần 2 (26/7/2015) những tuyệt chiêu trong binh pháp tôn tử để đối phó với đối thủ trong cạnh tranh kinh doanh. 1 Phần chia sẻ cực kỳ lý thú.