[EDM] Contemporary – múa đương đại – Nguyễn Vũ Khánh

   

Tên khóa học: Contemporary – múa đương đại
Tên giảng viên: Nguyễn Vũ Khánh

Múa đương đại là hình thức múa mới có thể múa với hầu hết bất cứ loại âm nhạc nào, hoặc kết hợp với các hình thức khác để sáng tạo chuyển động mới của động tác. Nghệ thuật múa mới nhắm vào đường nét tự nhiên của cơ thể vì thế mà an toàn và dễ thực hiện đối với người mới bắt đầu. Cùng một lúc, động tác thoải mái của kỹ thuật múa mới cho phép những nghệ sĩ có kinh nghiệm đặt ra những giới hạn của sự di chuyển thân hình.
Giờ đây bạn có thể tham gia học loại hình nghệ thuật này ngay tại nhà cùng với giảng viên là thầy Nguyễn Vũ Khánh – hiện đang giảng dạy tại UNSON.
———————
Khoá học sẽ ra mắt trong thời gian tới.
Các bạn theo dõi và tham khảo thêm các khoá học khác tại: https://goo.gl/753eiy