[EDM] Đánh thức giác quan thứ 6 và 26 vũ khí bắt quỷ – Lê Trung Hiếu

   

Tên khóa học: Đánh thức giác quan thứ 6 và 26 vũ khí bắt quỷ
Giảng viên: Lê Trung Hiếu

Khóa học sẽ giúp bạn:
– Có cuộc sống viên mãn (nếu chịu khó học và áp dụng đúng, đủ, đều)
– Được tác giả tư vấn miễn phí về cuộc sống qua email
– Được tác giả tặng các ebook đã và sắp xuất bản
– Được giảm phí rất nhiều khi tham gia các khóa offline
– Học lại miễn phí (theo quy định EDUMALL)

Thông tin chi tiết khóa học: https://goo.gl/WjQTiV
Xem thêm các khoá học khác tại: https://goo.gl/8m1ZaR

Leave a Reply