[EDM] Hành Trang Du Học – Trần Thị Ngọc Hoài

   

Tên khóa học: Hành Trang Du Học Link
Giảng viên: Trần Thị Ngọc Hoài

Thông tin giảng viên:
– CEO- nguonhocbong.com – website cập nhật thông tin học bổng & hướng dẫn apply học bổng du học duy nhất tại Việt Nam
– Hơn 4 năm kinh nghiệm tư vấn, giảng dạy, hướng dẫn xin học bổng và định hướng học bổng du học
– Cựu du học sinh tại Pháp và Anh
– Từng làm việc tại Silicon valley – Mỹ
Khoá học sẽ giúp bạn:
– Nắm vững kiến thức về học bổng du học, văn hóa các loại học bổng
– Biết cách tự làm hồ sơ và xin học bổng du học
– Có định hướng chuẩn bị xin học bổng sớm
– Có định hướng bản thân mỗi học viên phù hợp với học bổng nào
– Có 1 chiến lược rõ ràng để xin học bổng học viên muốn
– Ứng dụng ngay khi học xong
– 1 ứng viên có hồ sơ mạnh nếu không may mắn có học bổng thì đây cũng là 1 hồ sơ mà các nhà tuyển dụng VN chắc chắn không bỏ qua

Thông tin chi tiết khoá học: https://goo.gl/KQULz7
Xem thêm các khoá học khác tại: https://goo.gl/8m1ZaR