[EDM] Thấu hiểu bản thân làm chủ cuộc đời

   

Khóa học giúp bạn:
– Thấu hiểu bản thân
– Tìm ra được sở trường, thế mạnh của bản thân
– Làm chủ cuộc sống của mình
Qua những giờ học cùng giảng viên Thùy Dung hiện là CEO của Trung tâm Giáo dục đào tạo Humancare Việt Nam.
Khoá học sẽ ra mắt trong thời gian tới, các bạn tham khảo các khoá học khác tại: https://goo.gl/8m1ZaR