[EDM] Ứng dụng sinh trắc vân tay cơ bản – Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh

   

Thông tin khóa học
Tên khóa học: ỨNG DỤNG SINH TRẮC VÂN TAY CƠ BẢN
Tên giảng viên: Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh
Khóa học giúp bạn giải mã thành công ẩn số con người nhờ nhận biết tính cách, tâm lý và xu hướng hành động cá nhân qua các dấu hiệu:
– Nhận diện và phân biệt chủng vân tay.
– Tất tần tật về các chủng vân tay.
– Cách giao tiếp với tất cả mọi người.
– Kết nối với tình huống thực tiễn trong cuộc sống mà khách hàng gặp phải để phân tích và định hướng.
Xem thêm thông tin chi tiết khóa học: http://bit.ly/edumall_c01