[EDUMALL] Video 3 ngày – Hướng dẫn làm video bán hàng hiệu quả bằng điện thoại

   

Tên khóa học: Video 3 ngày – Phiên bản smartphone – Hướng dẫn làm video bán hàng hiệu quả bằng điện thoại
Giảng viên: Vũ Trung Hiếu
Khóa học hướng dẫn chi tiết cách làm Video bán hàng bằng điện thoại Smartphone
Giúp học viên nhanh chóng có được Video quảng cáo bán hàng hiệu quả trong thời gian tối đa 3 ngày.

Điểm khác biệt chỉ có tại khóa học:
– Cung cấp “kịch bản mẫu” đặc thù cho 3 NHÓM NGÀNH HÀNG thay vì dùng 1 công thức chung duy nhất như các khóa học về Video Marketing khác
– Được THỰC HÀNH MẪU cùng tác giả, xem và làm theo là xong!
– Ngoài việc có Group hỗ trợ sau khóa học thì chúng tôi XIN CAM KẾT luôn hỗ trợ bạn trong thời gian 24h
– 100% Smartphone, không cần laptop

Bố cục mỗi bài học: Học lý thuyết xong giảng viên thực hành trực tiếp trên điện thoại cho học viên xem.