[EDUMALL] Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân và Doanh Nghiệp – GV. Nguyễn Bá Dương

   

Khóa học: Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân và Doanh Nghiệp
Giảng viên: Nguyễn Bá Dương
Mô tả:
– Hằng ngày chúng ta thường nghe nói đến thương hiệu qua nhiều kênh thông tin khác nhau, bao gồm: Thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty và thương hiệu lãnh đạo.
– Cũng giống như thương hiệu hàng hóa, thương hiệu cá nhân là giá trị của một cá nhân giúp phân biệt cá nhân đó với những người khác.
– Thương hiệu cá nhân Lãnh đạo không chỉ đơn thuần là gây dựng một hình ảnh ra thế giới bên ngoài mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến công ty và sản phẩm.
– Ngày nay, thương hiệu đang trở thành một yếu tố thiết yếu để đạt tới một sự thành công chuyên nghiệp.
– Ngoài ra một thương hiệu mạnh sẽ tác động trực tiếp đến sự thành công của doanh nghiệp.