[EVN] Bí quyết kinh nghiệm đầu tư chứng khoán – Nguyễn Bá Dương (David Dương)

   

Tên khóa học: Bí quyết kinh nghiệm đầu tư chứng khoán
Giảng viên: Nguyễn Bá Dương (David Dương)
Giảng viên David Dương là một Doanh nhân đã :

– Là 1 chuyên gia phân tích và hoạch định chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp và bí quyết xây dựng doanh nghiệp thành công.

– Có trên 15 năm kinh nghiệm làm công tác đào tạo và huấn luyện TRỰC TIẾP cho hàng nghìn chủ doanh nghiệp và hàng trăm nghìn người.

– Hiện tại đang giữ vai trò là Cố vấn chiến lược cho Citi & Partners. Citi & Partners có thế mạnh là các Sản phẩm dịch vụ tư vấn về Bảo hộ Nhãn hiệu, Bản quyền logo, Nhượng quyền Thương hiệu.