Gotadi.com – Hướng dẫn đặt vé nội địa

   

Hướng dẫn sử dụng hệ thống đặt vé máy bay trên website www.gotadi.com để đặt vé nội địa trên 3 hãng Vietnam Airlines, Vietjet và Jetstar