Haravan | eCommerce Sharing Day Lần 2: Công tác giảng dạy môn Thương Mai Điện Tử tại Hoa Sen

   

eCommerce Sharing Day Lần 2: Công tác giảng dạy môn Thương Mai Điện Tử tại Hoa Sen.

BẮT KỊP XU HƯỚNG ĐỂ ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN TMĐT

Anh Phạm Thái Kỳ Trung – Giảng viên Khoa KH&CN – Đại học Hoa Sen
➤ Đăng ký theo dõi Haravan: http://bit.ly/Haravan
➤ Thiết kế web miễn phí: https://www.haravan.com/haraweb

Haravan đặc biệt trân trọng cám ơn sự giúp đỡ tài trợ về địa điểm tổ chức từ Khoa Khoa học và Công Nghệ của ĐH Hoa Sen. Với truyền thống giáo dục, đào tạo của mình, ĐH Hoa Sen đang góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ vào sự nghiệp phát triển thương mại điện tử nói chung và những người trẻ mới tham gia xây dựng sự nghiệp kinh doanh nói riêng.