Haravan | eCommerce Sharing Day Lần 2: Công thức khởi nghiệp thành công 10x10x10

   

Công thức khởi nghiệp thành công: 10x10x10 đượcgiám đốc kinh doanh Intel Việt Nam chia sẻ trong ecommerce Sharing Day lần 2.