Hướng dẫn kết nối nhà vận chuyển Shipchung.vn

   

Ứng dụng sẽ kết nối tự động với nhà vận chuyển ShipChung. Khi có đơn hàng mới bạn chỉ cần thực hiện giao hàng, đơn hàng của bạn sẽ tự động gửi yêu cầu giao hàng đến ShipChung mà không cần tự liên hệ với nhà vận chuyển …

Link: https://huongdan.haravan.com/blogs/van-chuyen/1000039908-huong-dan-ket-noi-nha-van-chuyen-shipchung