hướng dẫn Set up Dynamic ads trên Facebook trực tiếp bởi Facebook Team

   

Phần set up của quảng cáo Dynamic Ads tuy không dễ, tuy nhiên một khi các bạn đã set up, thì quảng cáo hoạt động rất trơn tru hiệu quả không vấn đề gì, và mọi người sẽ rất ít khi phải thay đổi.
Đồng thời, tỉ lệ conversion của Dynamic Ads cũng rất cao.
Nguồn video: anh William Nguyễn – Facebook Business Development Manager