Intro khóa học Kỹ năng đàm phán hiệu quả

   

***SUBSCRIBE: https://goo.gl/CLTqZ2
***Facebook: https://www.facebook.com/ulearn.vn/
***Website:http://ulearn.vn/
***Hotline: 0909.180.186
***Email: info@ulearn.vn
***Hotline: 0909 180 186
Trong kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng muốn đạt kết quả, lợi nhuận cao nhất. Ðiều đó phụ thuộc rất nhiều ở tài ngoại giao, đàm phán, thương thảo hợp đồng của nhà kinh doanh trên thương trường. Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác.
Với khóa học này, Ulearn sẽ đem đến cho người học kiến thức cũng như cách vận dụng những kĩ năng trong đàm phán nhằm giúp bạn đạt được kết quả mong muốn trong quá trình giao tiếp