[MANA] Nghệ thuật tạo động lực cho nhân viên

   

Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo thực sự thì khóa học “LEADERSHIP – KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ” tại MANA chính là dành cho bạn. Chương trình theo chuẩn Quốc tế, được Hiệp hội Đào tạo kinh doanh quốc tế IBTA tại Mỹ chứng nhận.
Xem thông tin và đăng ký nhận học bổng tại đây: https://goo.gl/joHOyr