[myclass.vn] – Bài 3 – Cài đặt Eclipse – jdk, mysql – Phần 1

   

myclass.vn – Hệ thống học lập trình trực tuyến
Học xong khóa học này bạn có thể ?

* Các bạn có thể làm ra 1 website hoàn chỉnh sử dụng công nghệ Jsp * Servlet kết hợp công nghệ JDBC, Ajax, Javascript, Bootstrap.
* Ôn tập lại được kiến thức Java căn bản, hướng đối tượng trong Java.
* Biết cách phân tích, thiết kế chức năng của 1 ứng dụng web.
* Biết cách phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu sử dụng hệ quản trị Mysql
* Làm tiền đề, cốt lỗi để các bạn học lên các công nghệ lập trình web cao hơn trong Java ứng dụng các framework như: spring mvc, hibernate
Chi tiết khoá học tại: http://it.myclass.vn/course/cot-loi-java-web-jsp-servlet-core-qua-du-an-web-hoc-toeic-truc-tuyen/