[myclass.vn] – Clone Ứng dụng Foody sử dụng Android & Firebase ReaTime

   

myclass.vn – Hệ thống học lập trình trực tuyến
Bạn học được từ khóa học:
– Full một ứng dụng Android
– Phân tích ứng dụng
– Phân tích Cơ Sở dữ liệu
– Phân tích dự án
– Sử dụng webservice kết nối hệ thống với Android
– Toàn tập về Firebase cho ứng dụng lớn
———————-
Chi tiết tại: http://it.myclass.vn/course/clone-ung-dung-foody-su-dung-android-va-firebase-realtime/