[myclass.vn] – Front-End: Làm dự án thực tế với Angular 2

   

http://it.myclass.vn/course/front-end-lam-du-an-thuc-te-voi-angular-2-web-api-restful-service/
-[Khai trương] : 01/06/2017
– Toàn tập về Angular 2
– Xây dựng một dự án lớn, qui mô công ty demo sử dụng Angular 2
– Học xong, áp dụng ngay
– Dành cho nghề Front-End hoặc cho các bạn Back End nghiên cứu sử dụng Angular 2 cho dự án của công ty