Những thắc mắc về việc thu thuế kinh doanh qua Facebook

   

Những thắc mắc về việc thu thuế kinh doanh qua Facebook Hàng triệu cá nhân, 1/3 DN kinh doanh qua mạng xã hội nhưng không nộp thuế dù có phát sinh doanh thu. Tuy nhiên, đề xuất thu thuế đang tạo ra nhiều ý kiến khác nhau.