STEVE JOBS là ai ? Sức mạnh của sự khác biệt & Kỹ năng Quản lý Apple – LeJapan

   

▼Download các Tài liệu hay nhất của Akira Lê tại đây: http://lejapan.com
Thay đổi hay là chết
Người hùng thay đổi Apple
Doanh thu của Apple tăng trưởng thần kỳ sau khi Steve Jobs
quay trở lại điều hành công ty….
LeJapan, LeJapanCom