Tại sao Live stream bán hàng nên sử dụng Harapage

   

Live Stream bán hàng đang trở thành một xu thế nóng hơn bao giờ hết, đặc biệt là trên mạng xã hội Facebook.
Để đạt hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện Live Stream bán hàng, ngoài việc chuẩn bị nội dung – kịch bản thật kỹ lưỡng; người thực hiện Live Stream bán hàng phải tương tác tốt với khách hàng, bạn còn cần phải nhanh nhạy trong việc phản hồi thông tin, kiểm soát comment từ khách hàng cũng như tạo đơn hàng nhanh nhất có thể tránh trường hợp bị cướp khách hay sót đơn hàng.
Dùng thử công cụ Harapage 15 ngày miễn phí, giúp bạn live stream bán hàng hiệu quả và quản lý dễ dàng hơn.