VnReview – Điều gì diễn ra bên trong trụ sở Apple?

   

Người dẫn chương trình nổi tiếng Charlie Rose của kênh CBS (Mỹ) đã phỏng vấn các lãnh đạo Apple để phần nào mô tả không khí làm việc phía sau hàng rào kiên cố tại trụ sở công ty sản xuất iPhone, iPad này.