Làm sao để CAO lên?

   

Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến chiều cao ?
Có phải bố mẹ thấp thì con không thể cao hơn ?
Uống nhiều sữa liệu có giúp bạn cao lên ?
Hãy cùng tìm hiểu cùng Táy Máy Tò Mò!